حذف قیمت کارشناسی

به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند با توجه به متعادل شدن سهام موجود در پورتفوی صندوق در روز دوشنبه مورخ ١٧ فروردین ،  محاسبات NAV بر اساس قیمت بازار سهام صورت گرفته است..

 

با تشکر