بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/06/30
کل خالص ارزش دارائی ها 314,834,242,061 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 38,492,999 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 39,450,532 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 38,919,481 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 8,179

صندوق سرمایه‌گذاری آگاه

تاریخ آغاز فعالیت:

1387/05/17

مدیر صندوق:

كارگزاري آگاه

متولی صندوق:

شركت ارزش پرداز آريان

مدیران سرمایه گذاری:

مرتضي بياتي

حسابرس:

موسسه حسابرسي آزمودگان

نمودار‌ها